Sveiki Viva Solistai ir prijaučiantys asociacijos vykdomai veiklai

19-05-2016

Po Dargužiuose vykusio renginio “Man gera gyventi kaime”, kurio metu daug bendravome su gausiai susirinkusiu žmonių būriu, dalijuosi mintimis kaip labiau konkretizuoti mūsų veiklą.

 

Diskusijų forumas ” Man gera gyventi kaime”. Filosofo Arūno įžvalgos, Kęstučio apibendrinimas ir aktyviai dalyvavę dalyviai suteikia vilties, kad galime ir turime pratęsti diskusijas nuolat ieškant naujų ir inovatyvių formų (arba prisimenant senas), kad “kaimas būtų gyvas”. Tikiuosi, kad  iš buvusios diskusijos dalyvių jau galime formuoti iniciatyvinį branduolį: Arūnas P., Kęstutis N., Valdas K., Rasa M., Lina G., Onutė G.

Planuojam vėl susibėgti rudenį, spalio- lapkričio mėnesiais, ir pakeisti susitikimo vietą, vykti ten, kur gimsta iniciatyvos – Algis K., pasiūlė Marcinkonis, Varėnos sav. žada prisidėti prie organizavimo. Onutė G. atrodo sutinka.

 

Jaunimo iniciatyvų mentorystė. Dargužiuose jau gimė “Skrajojantis baras” (atstovė Dovilė), Krūminiuose gimsta Guostės iniciatyvos. Siūlau bent kartą ketvirtyje susitikti su iniciatyvine grupe ir neformalioje aplinkoje paskatinti  realizuoti gimstančias idėjas. Galbūt padėti spręsti formalius biurokratinius, ar suvesti su reikalingais asmenimis. Birželį planuojam išvyką į Krūminius pas Guostę.

 

“Lėtos sodybos” iniciatyva persipinanti su Amatų mokymo organizavimu. Jau esu informavęs, kad VŠĮ Sūrininkų Namai drauge su Dargužių amatų centru aktyviai vykdo “sūrininkystės mokyklos” projektą. Yra prielaidos plėsti ir kitų amatų mokymą: šiaudinio namo statyba (Dalius), drožyba (Algirdas, Saulius), duonos kepimas, žolininkystė (Rasa). Pabendravę su Prancūzijos MFR mokyklų atstovais matome bendradarbiavimo galimybes tarp MFR Prancūzija, Dargužių amatų centras, Sūrininkų Namai, Varėnos savivaldybė, galbūt pakviesti ir “Valdorfo” mokyklų iniciatorius Lietuvoje.

 

Turbūt nepavyko konkretizuoti tikslų, bet gal aiškesni  ateities veiksmai kurie ir turėtų mus atvesti į mums dar nežinomą rezultatą.

 

Valdas

 

19-05-2016

Pridedu Kęstučio “pastabas nuo lentos”

Nuo lentos:
Ar
ūno Poviliūno tezės:
Verslas yra kult
ūros dalis. Negalima atskirti verslą kaip atskirą darinį ir jį vertinti atsietai nuo kultūros, t.y. taip, kad verslas uždirba pinigus ir remia kultūrą, ne verslas kaip kultūros reiškinys yra įmanomas ir turi būti siekimybė, net tik kaimo vietovėse.
Lietuvoje tai susiklost
ė socialinė sankloda, kad moterys sudaro kaimo bendruomenių pagrindą. Tai įvyko, nes jos būdamos išsilavinusios, veiklios ieškojo išgyvenimo strategijos. Iš esmės jos sukūrė vietos žmonių ir atvykėlių susidūrimą, kurį galime stebėti ir post-modernistiniame kaime.

Xavier Michelin tezės:

Namų mokyklos, prielaida mikro bendruomenės judėti į priekį, pirmiausiai sudarant sąlygas, „palydint” pradedančiuosius vystant jų verslą.
S
ėkmingos veiklos prielaidos:

 • Ryžtas, pasitikėjimas savo jėgomis
 • Amato žinojimas, profesinių įgūdžių įgijimas
 • Norėti ir gebėti kooperuotis.


Vilmos Daugalienės tezės:
Kaimo pl
ėtros programa 2014-2020 metų laikotarpiu yra numačiusi priemonės smulkiam verslui kaimo vietovėse vystyti, tai ir parama įgyvendinant trumpos maisto grandinės ilgalaikius projektu, kuomet susikooperavę ūkininkai organizuoja savos produkcijos prekybą. Tai ir parama mikro verslams, nebūtinai susijusiems su žemės ūkiu kūrimu, kuria gali pasinaudoti kaimo gyventojas, ne vien ūkininkas.

Diskusijos aspektai:

Dargužių amatų centras galėtų ir realus poreikis:

 • Surinkti informaciją apie enterprenerius (žmonės, kurie vysto savo verslus, įvairias iniciatyvas pvz.: Sūrininkų namai, LDK plytinė, Guostės Morkūnaitės šeimos iniciatyva Krūminiuose ir kt.)
 • Tai turėtų būti centras, kuris palydi, padrąsina pradedančius savo veiklą kaime plėtoti
 • Sudaro sąlygas tiems, kurie turi patirties ir noro dalintis patirtimi, suteikti mentorystę

Kaimo bendruomenių raidos etapai, pagal A. Poviliūną:

 

 • Bendruomenės šventės
 • Mokymai, keitimasis patirtimi
 • Socialiniai verslai
 • Tinklai


Išsakytos atviros problemos.

Veiklių, atsakingų žmonių kaime trūkumas
Švietimo kokybė
Nenoras kooperuotis

 

Ir Onutės trumpą pasiūlymą.

P.s. galvojau nuo ko reiktų pradėti mokyti ir linkstu prie to, kad nuo vaikų, o ne nuo tėvų. Mat vaikams po metų 5-10 priklausys kaimas. Ir dar viename tarptautiniame kongrese buvo įvardinta projektų (gal daugiau socialinių, bet juk viskas su jais susiję) matrica:

 1. įvardinti silpniausias vietas ir žmones
 2. resursus
 3. jaunimo poreikius

Įvertinus šiuos tris komponentus, organizuoti veiklą, nukreiptą panaikinti tas silpnas vietas.