19/11 “VivaSol” narių susirinkimas

Vėlyvą lapkričio šeštadienį Sūrininkų Namuose Dargužiuose besivaišindami Ukrainos sūrininkų virtais barščiais kalbėjomės apie Asociacijos “VivaSol” reiklaus. Susirinkimo protokolą ir diskusijų konspektą  skaitykite toliau. Sveikiname įstojusius du naujus narius – Zitą ir Saulių, o Žymantą tapus Valdybos pirmininku. Su naujomis jėgomis toliau tęsti pradėtus darbus, planuoti naujus.

 

Visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 02/2016

2016 m. Lapkričio 19 d., Dargužiai, Varėnos rajonas

Susirinkimo pirmininkas: Valdas Kavaliauskas , asociacijos “Viva Sol” direktorius

Susirinkimo sekretorius: Genė Mockevičienė, asociacijos “Viva Sol” narė.

Susirinkime dalyvauja:

Asociacijos nariai: Valdas Kavaliauskas, Rasa Ilinauskaitė, Genė Mockevičienė, Arūnas Degutis Arūnė Taunytė , Stasys Rizgelis, Dalia Baranauskienė, Laima Kareckaitė Stankeviča, ir kiti asmenys, kurie nėra Asociacijos nariai, – Žymantas Morkvėnas, Saulius Sakalas, Zita Varanavičienė, Gintarė Miškinienė, Lilija Rizgelienė, Kotryna Malikėnaitė, Juozas Mockevičius.

Iš 13 Asociacijos narių susirinkime dalyvauja 8 nariai, taigi Asociacijos įstatuose nustatytas kvorumas yra.

Asociacijos nariai apie susirinkimą informuoti įstatuose numatyta tvarka.

Susirinkimo darbotvarkė:

 1. Asociacijos veiklos ataskaita – Valdas Kavaliauskas ;
 2. Diskusijos ir informacija apie Ukrainos sūrininkų padėtį.
 3. Asociacijos esamos veiklos ir ateities gaires.
 4. Valdybos pirmininko atsistatydinimas ir naujojo rinkimai ;
 5. Naujų narių priėmimas ir Valdybos išplėtimas ;
 6. Einamieji klausimai.

 

 1. Asociacijos „Viva Sol“ veiklos ataskaita – Valdas Kavaliauskas
  1. 1. Nutarta patvirtinti ataskaitą

Balsuota            „už“      – vienbalsiai
„prieš“   – 0 balsų
„susilaikė“ – 0 balsų
Direktorius Valdas Kavaliauskas įsipareigojo Asociacijos nariams pasiųsti el paštu  finansinę ataskaitą už 2016 metus.

 

 1. Diskusijose pasisakė Arūnas Degutis, Žymantas Morkvėnas, Valdas Kavaliauskas, Arūnė Taunytė, Zita Varanavičienė. Išsakytos mintys pridedamos priede prie protokolo. Informacija apie Ukrainą – Tatyana Diadechko.

 

 1. Asociacijos esamos veiklos ir ateities gaires -Direktoius Valdas Kavaliauskas.

Nutarta: 3.1. Tęsti pradėtus darbus -Sūrininkystės mokyklos pagrindu plėtoti amatų mokymą Dzūkijoje .

3.2. Inicijuoti diskusijų klubą dėl kaimo žmonių iniciatyvumo ir kūrybingumo skatinimo.

3.3. Užmegzti partnerystės santykius su kitomis iniciatyvomis kaime – medinės architektūros išsaugojimo sambūris.

 

 

 1. Valdybos pirmininko atsistatydinimas ir naujojo rinkimai ;

4.1. Asociacijos “Viva Sol” Valdybos pirmininkas Kęstutis Navickas susirinkimui atsiuntė  atsistatydinimo prašymą.

Balsuota            „už“      – vienbalsiai

„prieš“   – 0 balsų

„susilaikė“ – 0 balsų

 

4.2. Valdas Kavaliauskas pasiūlė Baltijos Aplinkosaugos Forumo direktorių Žymantą Morkvėną  užimti Asociacijos Valdybos pirmininko pareigas .

Balsuota            „už“      – vienbalsiai

„prieš“   – 0 balsų

„susilaikė“ – 0 balsų

Asociacijos “VivaSol” Valdybos pirmininku vienbalsiai išrinktas Žymantas Morkvėnas.

 

 1. Patenkintas Sauliaus Sakalo ir Zitos Varanavičienės prašymai priimti į ‚”VivaSol” asociacijos narius. Taip Saulius Sakalas patvirtintas Valdybos nariu.

Balsuota            „už“      – vienbalsiai

„prieš“   – 0 balsų

„susilaikė“ – 0 balsų

 

 

Susirinkimo pirmininkas / Asociacijos direktorius                 Valdas Kavaliauskas

Susirinkimo sekretorius / Asociacijos narė                                 Genė Mockevičienė

 

 

 

Diskusijų konspektas

Arūnas

 • Mes kalbame “Kad kaimas būtų gyvas„. Kaimas jungia daug įvairių veiklų ir iniciatyvų. Reikia ieškoti žmonių, kurie galėtų ateiti ir atnešti savo idėjas. Jeigu mes kalbame, kad kaimas yra labai svarbu, mums reikia pagalvoti ką pakeisti ir kaip pakviesti kitus žmones prisijungti. Kurie nežino arba galvoja, kad „VivaSol“ tik sūrininkai.
 • Mums reikia pagalvoti, kaip rasti partnerių. Juridinių asmenų, kurie dirba visuomeniniais pagrindais, projektais. Pavienių asmenų, kurie savo pavyzdžiu rodo gerus dalykus, bet jie užsislaptinę, kuklūs, nes apie juos žino tik jų vietinis kaimas. Tokius žmones mums reikia surasti ir pakviesti. Jeigu atsiras platforma su tikslu išsaugoti kaimą, atsiras galimybė kaimui oriai užsidirbti ir gyventi ne iš pašalpų, o turėti galimybę skleisti idėjas. Reikia pagalvoti ar yra tokių žmonių aplinkiniuose kaimuose ar aplinkiniuose rajonuose.
 • Reikia skleisti idėjas ir tada natūraliai tokių žmonių pas mus atsiras.
 • Žemės ūkis šiandien dažnai suprantamas kaip puiki vieta stambiam verslui plėtotis.
 • Smulkių ūkininkų pavyzdžius reikėtų rodyti ir rodyti, kad įmanoma išgyventi iš to.
 • Kaimiečiams parodyti pavyzdį, kad kaime galima dirbti ir gyventi.
 • Pavyzdžiai turi būti rodomi, kad žmonės, kurie galbūt nedrįsta, arba nežino kaip tą daryti, pasijustų drąsiau.
 • Ministerijai bandyti rodyti visus gerus pavyzdžius, kad jos nukreiptų finansavimą būtent ten kur jo ir reikia.
 • Niekas geriau nesupranta situacijos kaip mes – ūkininkai.
 • Europos Sąjungos ir LR valstybės parama kaimui neturi būti pinigų įsisavinimas.
 • Mes galime suintriguoti, o svarbiausia užkrėsti tuos, kurie dar nežino ar turi kokį talentą.
 • Asociacijai reikia turėti svorio, norint išeiti į platesnius vandenius.
 • Reikia kalbėti, kad “Sūrininkų Namai” yra tik dalis visos organizacijos, kad yra ir daugiau.
 • Labai svarbu komunikacija. Pradedame nuo kaimo žmonių. Rodyti gerosios praktikos pavyzdžius. Reikia dauginti kaimo gyventi gerai precedentą. Galvoti apie takus. Galvoti kaip ieškoti žmonių. Ieškoti partnerių.
 • Reikia politinio svorio.

Saulius

 • Su pameistryste yra didelė bėda.
 • Profesinių mokyklų „nuleisti“ pameistriai yra niekam tikę.
 • Mūsų paveldas dar tebėra kaime.

Rasa

 • Mums reikia suvokti savo misiją. Misiją čia, asociacijoje ir savo gyvenamojoje vietovėje. Mes gal nežinome savo misijos. Kiekvienas neatradome, todėl ji tokia nėra aiški. Aš nežinau ką galiu padaryti, bet labai noriu dirbti kaimo vardan.
 • Jie žino kokia jų konkreti misija. Jie įsipareigoja skleisti savo atstovaujamą gaminį.
 • Pradžioje mums patiems reikia šviestis, kad galėtume kuo daugiau papasakoti kitiems.

Zita

 • Bendresnė misija, labiau švietėjiška. Kaip ugdyti atsakingą valgytoją, atsakingą kaimo gyventoją. Nesispecializuoti į sūrininkus ar ne sūrininkus. Reikia rodyti, kad kaime gali būti kitoks gyvenimas.
 • Alternatyva dideliam specializuotam ūkui, kuris gali būti daug švaresnis, ekologiškesnis.
 • Skirtingos kryptys (sūrininkai, vaistažolės ir t.t.)
 • Viešumoje smulkus ūkis suprantamas kaip ne kokybės ženklas. Šeimos ūkis suprantamas taip, kad nesugebėjo pasiimti europinės paramos, nesugebėjo išsiplėsti ūkio, nesugebėjo nusipirkti brangios technikos. Viena iš misijų parodyti, kad smulkus ūkininkas gali gaminti mažą kiekį, bet išskirtinį produktą.
 • Misija parodyti kitokį kaimą.
 • Pasireklamavus pritraukti daugiau veiklų, o paskui padaryti kokį renginį kaime. Išeiti į žmones ir parodyti, kad tokia organizacija yra. O kai jau organizacija turės vardą, žinomumą, siekti daugiau tikslų.

Valdas

 • “VivaSol” tai kaip skėtis, po kuria gimsta iniciatyvos. Ir jeigu iniciatyva gimsta, tą skėtį perima kitas žmogus.
 • Viena iš tokių iniciatyvų, kuri vystosi šiandien yra “Sūrininkystės mokyklos” “Amatų mokyklos projektas”, kurį šiandien mes kartu su Dargužių Amatų centru plėtojame.
 • Tarptautinis lygmuo (Prancūzija, Italija, Ispanija, Lietuva). Erasmus + tarptautinis projektas, kurio tikslas plačiau pažvelgti į suaugusiųjų švietimą ir numatyti kokios profesijos, amatai reikalingos kaimui, kad jis galėtų gyvuoti.
 • Tikimės, kad prie sūrininkų prisijungs dešrų gamintojai, staliai, žolininkai ir kiti. Šiandien Dargužių Amatų centre yra stalių, audimo, duonos kepimo, sūrininkystės klasės. Viskas yra, kad galima būtų mokytis.
 • Artimai bendraujame su “Sodžiaus meistrais” profesine mokykla Rūdiškėse. Kurie turėtų prisiimti formaliąją mokymų  pusę. O Dargužiuose  vyktų praktiniai mokymai. Svajonės, kad turėtumėme mokinių ne tik suaugusiųjų, bet ir jaunimo.
 • Mes turėtume pradėti galvoti, kaip kaimo žmogų padrąsinti, įrodyti, kaip padėti? Sugebėti išlaisvinti jo kūrybingumą, kad jis patikėtų, jog aš galiu ką nors padaryti.
 • Jonvabalių teorija. Plėtra, padrąsinimas.
 • Kaimo atgimimas ne per materialią pusę.
 • Šiuos metus paskirti mūsų asociacijos narių skaičiaus didinimui.
 • Tačiau turime žinoti ką mes siūlome žmonėms, kuriuos mes čia prikviesime?

Arūnė

 • Skėčio idėja šitam etapui yra visai nebloga.
 • Misija ir pagrindinė ašis dabar gal šiek tiek yra išplaukusi.
 • Kai aš pradėjau man labiausiai imponavo ryšys tarp miesto ir kaimo.
 • Kiek aktuali ryšio linija tarp miesto ir kaimo???

Žymantas

 • Fundamentinė idėja “Kad kaimas būtų gyvas” yra labai gerai. Daug plačiau negu sūriai. Ne vien sūrininkystė, bet dar daugiau. Kiek įmanoma labiau skatinti visų narių dalyvavimą ir aktyvų pasireiškimą “VivaSol” veikloje. Kuo daugiau bus asmenybių ir individualybių besireiškiančių, tuo tai bus geresnė platforma.
 • Svarbiausia turi būti narių parakas.
 • Geras etapas, kada “VivaSol” gali siūlyti naujas idėjas. Mums reikia būti trimis žingsniais priekyje.
 • Būtų labai įdomus dalykas, kad dar kokia  kaimo vietovėje dirbanti organizacija stotų į asociaciją.
 • Medinio kaimo paveldas, problematika. Eina į tuos pačius vartus, tik iš kito konteksto, iš kitos pusės.
 • Būtų nauda tai “VivaSol” daliai, kurie rūpinasi maisto paveldu, ir tiems, kurie žiūri į kultūros paveldo pusę.
 • Gyvas žmogus kaime. Šviečiamoji platforma, kuri turėtų įtikti tiek tiems, kurie jau žino ko nori ir seniai tai daro, ir tiems kurie dar neatrado savęs.
 • Misija arba strategija – kalbėtis visiems kartu. Kur mes norime eiti.
 • Mes kalbame apie tai, kad kaimo smulkus ūkininkas ir tokio kaimo plėtra visiems tapo įkandama ir pripažįstama, bet praktiškai dar neveikia.
 • Įsisukti į valstybinius mechanizmus, tą pervesti į masę.
 • Platesnė platforma, į kurią galima būtų įtraukti ir kitus amatus. Pabandyti vienyti visus amatininkus.
 • Susivokti, ką mes norime daryti. Nusistatyti veiklas ir apsispręsti, ar norima ir galima daryti daugiau negu dabar daroma. Ar iš pricipo bus ką veikti? Bet gal mes nežinome ką?
 • Strategavimas, veiklos sritis sudėlioti: viena sritis, važinėti pas politikus, kita – susitikinėti su panašiais žmonėmis ir ieškoti sąlyčio taškų, dar kita – pritraukinėti pameistrius.
 • Vieni atsakingi už vieną, kiti už kitą. Klausimas yra, o kas visą tai darys?
 • Gilus santykis su realiais žmonėmis būnant kaime. Kokiu būdu pasiekti kaimo žmones?
 • Savo dabartiniais ryšiais galima bandyti pasiekti kitus, kurie norėtų save atrasti amatuose.

 

Išvados:

 • Naujų amatininkų pritraukimas.
 • Geros praktikos rodymas.
 • Švietėjiška veikla siekiant pritraukti žmones.
 • Idėjų viešinimas ir “VivaSol” veiklos viešinimas.

 

thumb_img_1687_1024 thumb_img_1690_1024