Erasmus Figeac 2017 lapkritis

Figeac, Prancūzija

2017 m. lapkričio 4-11 dienomis Valdas su Rasa lankėsi „Erasmus plius“ projekto „Ateities specialybės kaimo vietovėje“ partnerių  susitikime Figeac, Prancūzijoje. Vizitas buvo skirtas teritorijos analizės metodikos rengimui, įvairių analitinių klausimynų svarstymui, darbui grupėse ir savitarpio mokymuisi. Toliau pateikiamos kelionės pastabos, užrašai bei akimirkos.

Lapkričio 5-6 d., pirmadienis ir antradienis

Vietovė Terou, MFR (kaimo šeimų namai, de Terou)

145 moksleiviai nuo 12 iki 17 amžiaus. Mokymosi principas pameistrystė (alternance),  specializacija arklininkystė ir vaikų darželių auklėtojos-socialinės slaugės.

Abi dienas praleidome diskutuodami, besimokydami, dirbdami grupėse. Pagrindinės tezės:

 • kaimas gyvas bendravimu;
 • tarpusavio mainai (cecille);
 • informacija / inciatyvos iš apačios į viršų (michel).

Renė Caspar (Sol et civilisation) paskaita „Vystymasis teritorija“

Vystymasis:

Fotografija / analizė pozityvas / negatyvas, idėjos vystymas, progresyvūs laike veiksmai.

Animatoriaus tikslas „atidengti, atskleisti, išryškinti“ vietines paslaptis, Tokį potencialą turi vietiniai žmonės, vietinė teritorija.

Teritorija:

 • vecu naudojuosi, joje gyvenu;
 • percu kaip aš ją jaučiu / suprantu;
 • approprie aš savo namuose, tai mano ribos (problema ta, kad kiekvienas skirtingai apibrėžia savo teritorijos ribas).

Teritorija gali būti apibrėžiama ir kaip socialinis konstruktas – pavyzdžiui, socialiniai tinklai išplečia teritorijos sąvoką, kai teritorija praranda ryšį su fizine erdve, bet palaikoma / apibrėžiama per „socialinio artumo“ jausmą.

Teritorijos identitetas turi pozityvių ir negatyvių elementų. Identitetas tai nėra vertybė, tai yra esama situacija, kurią galbūt reikia keisti, atsiveriant kitiems potyriams.

Projektas – tai socialinis konstruktas, kuriam keliami klausimai: ką darysim? Kodėl? Su kuo? Kaip?

Problematika:

– projekto laikas – trumpesnis kelias nebūtinai geriausias.

– Rezultatų įvertinimas. Nors ir užsiduodame klausimus: ką norime pakeisti? Kokio siekiame rezultato? Kokios pasekmės? Tačiau dažnai vykstant pokyčiams, nėra konkrečių ir apčiuopiamų rezultatų.

Sentencijos:

 • Vienas eini greičiau – drauge eina toliau.
 • Kad gyventume kartu – turime veikti drauge.
 • Negalima išrašyti vaistų, jei nėra paciento.
 • Partnerystė atsiranda „iš reikalo“. Yra mano gyvenimas, veikla, projektas ir paraleliai yra bendra problematika, bendras reikalas identifikuotoje teritorijoje esančių veikėjų bendras projektas.

Lapkričio 7 d., trečiadienis

Ecoasis (viešbutis ir restoranėlis kaime)

Klasikinė jaunos poros su dviem mažamečiais vaikais įsikūrimo kaime istorija:

 1. Daug keliavę ir dirbę po visą pasaulį. Profesija viešbučiai ir turizmo paslaugos.
 2. Dėl vaikų priimtas sprendimas gyventi sėsliai kurtis ilgesniam laikui.
 3. Ilga vietos, kuri tinkama tiek gyvenimui, tiek verslui, paieška.
 4. Klasikinis verslo kūrimas projektas, finansavimas (bankai ir dar kartą bankai), vietos valdžios ir bendruomenės parama ir t. t.
 5. Lėtas vystymasis, derinant gyvenimo kokybę ir stabilias pajamas.

Cooperative  Fermes de Figeac

Prieš kelias dešimtis metų įsteigtas žemės ūkio aprūpinimo  kooperatyvas iš 2000 narių. Dabar yra 650 narių, 180 samdomų darbuotojų, veikla labai diversifikuota: produkcijos supirkimas, skerdyklų organizavimas, vietinio maisto parduotuvių tinklas, atsinaujinanti energija (saulė, ekokuras, vėjo jėgainės). Dabartinis iššūkis verslas tai ne sektorinės aktualijos, o stipriai  integruotas į  vietovę. Save identifikuoja kaip teritorijos verslą, bet ne kaip, pavyzdžiui, žemės ūkio organizavimo verslą.

Pagrindinės plėtros kryptys trumposios maisto grandinės, atsinaujinanti energija, vietinių kompetencijų ir darbo vietų valdymas. Skeptiškai mato vietinės ir kitos teritorinės valdžios įtaką  teritoriniam vystymuisi. Ilgalaikio ir efektyvaus požiūrio stoka?

Apsilankymas Figeac mieste Gamme verte parduotuvėje

Aprašytasis kooperatyvas Fermes de Figeac yra atidaręs puikų savo vietinių gamintojų maisto prekių skyrių. Tiesiog sukėlė euforiją! Informatyvu, asortimentas platus, tvarkinga, švaru. Norėčiau dar ir dar grįžti į šią vietą.

2 (1)

Šiame mieste patyrėme gurmanišką šventinį nuotykį. Beturistaudami užėjome į žuvies parduotuvėlę, joje radome didelį padėklą gražių austrių… Jų troškimas sužadino fantaziją, tad kol, mūsų prašymu, parduotuvėlės šeimininkė atidarinėjo primasiąs 12 austrių, mes su Rasa nubėgome į šalia esantį prekybos centrą nusipirkti bandelę, citriną ir putojančio vyno.

Gimė Skrajojantis Austrių baras. Vietiniai pirkėjai kraipė galvas ir su pavydu (tikiuosi…) vis klausinėjo, ar skanu? Na, o rytoj mūsų laukė dar didesni atradimai.

Lapkričio 8 d., ketvirtadienis

Librairie-tartinerie. Knygynas-sumuštynas

Knygos ir jūs. Catherine et Didie BARDY.

Place d’eglise, 32120 Sarrant

Beveik dievo užmirštame kampelyje, vos keleto šimtų gyventojų kaime, įsiliepsnojusi tikra knygų dvasia. Tai dviejų žmonių begalinio tikėjimo gėriu ir knygų nešama šviesa gimusi idėja. Tai daugybės autorių ir ištroškusio minčių klajūno susitikimo oazė.

Apsvaigęs nuo gausybės knygų čia pat gali atsigaivinti vyno taure ir karštu  sūrio ar kumpio sumuštiniu. Galbūt niekad ir neišeitum iš šios stebuklingos vietos, bet tai ne biblioteka ir ne skaitykla artėjant vakarui jau nešiesi, suspaudęs glėbyje savo lobį, ir pamiršti apie ribotą mokėjimo kortelės kreditą.

7 (1) 6 (1)

Vieta gimė, atrodytų, prieštaraujant bet kokiai verslo logikai. Šiandien ji pati išsilaiko ir samdo tris darbuotojus.

Tai vieta, kuri tapo Sarrant kaimelio sinonimu / identitetu Sarrant – a , tai librairie-tartinerie.

Tai vieta, kuri tapo žingeidžių klajūnų meka.

Tai vieta, kur susitinka šeimos, draugai, kolegos pramogauti ir dirbti.

Tai vieta, kurioje gimsta idėjos, kurioje keičiasi žmonės ir kaimas.

Paskutinė kelionės diena

Toulouse

Compagnons du Tours de France

Čia supranti, kad profesinis mokymas tai prestižas, pagarba amatui ir amatininkams. Stalius, metalo meistras, stogdengys, katedrų statytojas ir t. t. Visos profesijos ir pasitenkinimą suteikia, ir uždarbį atneša.

4 (1) 1 (1)

Didžiąją dalį dienos praleidome salytėje tarpusavyje bediskutuodami apie projektų poveikio vertinimą ir akcentuodami pokytį. Deja, tai buvo per daug sudėtinga mūsų ribotai prancūzų kalbai (apie kaimą, sūrius ir ožkas susikalbam gi puikiai). Taip pat apgailestavome, kad, būdami puikioje profesinėje mokykloje, nesugebėjome pajausti jos dvasios, nebendravome su mokiniais ir pan.

Bet užtat pietūs buvo puikūs ir vyno netrūko.  

Bendros vizito išvados

 1. Projekto tema labai sudėtinga ir sunkiai „įkandama“ tik epizodiškai prisijungus prie grupės.
 2. Atsakymas į projekto klausimą kokios ateities profesijos kaimo vietovėje? slypi teritorijos vystymosi analizėje ir prognozėje.
 3. Grupės potyriai labai skirtingi, tad sunku susiburti bendram darbui.
 4. Prancūzų partnerių-pedagogų profesinės „ydos“ nuolat metodiškai diskutuoti išvargino sūrininkus Rasą ir Valdą iki išsekimo.