Ataskaitinis „Viva Sol“ narių susirinkimas pas Liliją ir Stasį

Jeigu kas nors yra girdėjęs ar net ragavęs sūrio „Tobulas švelnumas“, tai būtinai žinos, kad jį gamina smulkieji ūkininkai Lilija ir Stasys Rizgeliai iš Paežerėlių kaimo prie Mamavio ežero (Trakų r.) Arba kitaip – netoli tos vietos, kur važiuodami iš Vilniaus į Druskininkus, šiltuoju metu dažnai matote sklandančius padangių brolius. Lilija ir Stasys gyvena netoli Paluknio aerodromo. O ten gyvendami, jie ūkininkauja. Šauniai ūkininkauja, savo gyvulėlius myli, gražius namus turi. Tuose jų namuose 2018 m. vasario 6 d. (šeštadienį) vyko asociacijos „Viva Sol“ (Rizgeliai priklauso šiai asociacijai) visuotinis narių susirinkimas, į kurį mane pakvietė Valdas.

Žvarbų šeštadienio rytą važiuojant į susitikimą, akis iškart kliūva už iš tolo išdidžiai plevėsuojančio Vyčio, išpuoselėto sodo ir gražaus namo. Kiek tolėliau didžiulis ežeras, pirtis, kubilas (poilsio oazė), švara ir gaiva kiekviename kampe bei toks įspūdis, kad ir šeimininkų mintyse – taip iškart atrodo minėti asociacijos „Viva Sol“ narių Lilijos ir Stasio namai.

lilija ir stasys

Šiuo metu jie augina bei prižiūri 6 melžiamas karves ir 3 jaunikles. O kad gyvulėliai čia mylimi, akivaizdu – po susirinkimo išėjusios su Arūne į kiemą glostėm storulį, žvilgančio kailio katiną, ramiai sau sėdintį ant šulinio.

L. ir S. Rizgeliai oficialiais ūkininkais tapo 2003 m., bet kaip patys sako „tai tiesiog viso gyvenimo pašaukimas“. Augindami gyvulius ir patys dirbdami žemę, daugiausia jie gamina saldaus karvės pieno sūrį „Tobulas švelnumas“ (pavadinimą patys pirkėjai pasiūlė), turguose išgraibstomą kartais netgi akimirksniu. O vasarą kartais nutinka ir taip, kad į turgų vežti net nereikia, pirkėjai patys atvažiavę išperka. Šis sūris puikiausiai tinka su mėgstama uogiene, medumi ar net gali būti naudojamas, kaip panyras, gaminant salotas bei troškinius.

Retais atvejais sūrininkų šeima  gamina ir fermentinį sūrį, o pavadina jį priklausomai nuo to, kada sūris gamintas – kalėdiniu metu vadinsis „Kalėdiniu“, na, o pavyzdžiui, per Mindaugines padarytas, žinoma, „Mindauginiu“.

Per metus smulkieji sūrininkai, perdirbdami pieną, pagamina maždaug 4 tonas sūrio (vasarą primelžia 120 litrų pieno, žiemą 70 litrų). Tai pagrindinis ir džiaugsmą jiems nešantis pragyvenimo šaltinis – gyventi santarvėje su gamta, auginti ir saugoti gyvulį, iš kurio pragyveni, šauniai tvarkytis savo namuose ir visame krašte.

Kad Lilija puiki šeimininkė – abejonių nekyla. Tik įvažiavę į kiemą, esame jos smagiai pasitinkami. Vieni skuba apžiūrėti Lilijos šiltnamio ir stebisi, o kaipgi ten ridikai dar dygsta? Kiti apžiūrinėja sodo žemąsias obelaitis, na o tretieji būriuojasi ant Mamavio ežero liepto ir klausosi Stasio pasakojimų apie žvejoti (kartais ir savavališkai) atvažiuojančius „pensininkus ir vaikus“. Galiausiai visi susirenka į maloniai pakūrentą, šiltu maistu ir kava kvepiantį namą.

Asociacijos Viva Sol ataskaitinis susirinkimas prasideda

Pirmininkauti jam išrenkamas Valdas Kavaliauskas, o sekretoriauti – Genė Mockevičienė

Patvirtinama šio bei praėjusio susirinkimo darbotvarkė. Pirmiausia, prie būtinų reikalų: aptariama ir vienbalsiai patvirtinama finansinė 2017 m. ataskaita (lėšų likutis 2017 metų pradžioje – 119,78 eur, pajamos – 3875 eur, išlaidos – 3195 eur, likutis metų pabaigoje – 799,03 eur. Toliau jau įdomesnės temos: Valdas pristato 2017 m. asociacijos numatytas veiklos kryptis bei šiuos įsipareigojimus yra įvertinęs balais (iš penkių), tad pristato ir savo vertinimą:

 • Savišvieta – „Astronomo Šmukštaro savišvietos klubas“ 4/5
 • Sklaida 4/5
 • Sūrininkystės mokymai  5/5
 • Medinė architektūra 1/5

Papildomai veiklos:

 • Jaunimo saviraiška 5/5
 • Erasmus projektas „Ateities specialybės kaime“, teritorinis vystymas 4/5
 • Atstovavimas Žemės ūkio ministerijoje ir Žemės ūkio rūmuose 0/5
 • Pilietinė glifosato akcija 4/5

2017 metinis 3 2017 metinis 4 2017 metinis 1 2017 metinis 2

2017 vykę renginiai :

2016-12-10 Kūrybiškumo išlaisvinimas | susitikimas Marcinkonyse, pagrindinės tezės:

Gintautas M. – išlaisvintas švietimas

Arūnas P. – jonvabalių švytėjimas

Redas D. – „nesu tuo, kuo aš noriu būti, ir niekaip negaliu tapti tuo, kuo iš tiesų esu.“

Henrikas G. – žmogus turi stengtis užimti, kiek galima mažiau vietos.

2017-02-23 Vilniaus Universitetas, diskusija su studentais

Valdas K. – vietinė savivalda ir bendruomenės iniciatyvos

 2017-03-23 Alytaus dailės mokykla | Redas / Valdas / Rasa

2017-05-27 Liškiava „Gamtos sodas“

Henrikas / Žymantas / Onutė / Ginta / Virga ir kt.

„Viva Sol“ silpsta – reikia atsinaujinti jėgas

 2017-09-09 sodybos „Paskui saulę ir ožkas“ atidarymas

„Plačiai atverkime vartus ir duris“. Jame dalyvavo svečiai iš Prancūzijos – sūrių gamybos specialistas Žan Žakas Patin ir sidro gamybos specialistas Thiery Lambert, kurių patirtis labai vertinama ir reikalinga. Manoma, kad yra tikimybė, jog atsiras ir sidro gamintojų.

2017-12-02 Dargužių amatų centras | jaunimo verslumo renginys „Svarbeuse kaška dariti“

– Jaunimas nori kurti, tik nuo ko pradėti? Diskusija, performansas, verslo improvizacijos. Čia ir aš prisidėjau, papasakodama apie organizuotą renginį. Smagu, kad Valdas paagitavo asociacijos narius aktyviau dalyvauti jaunimo renginiuose.

2017-12-23 Rūdiškės „Sodžiaus meistrai“ | atvertos durys

2018-01-04 Susitikimas su ambasadoriumi Petru  Vaitiekūnu | „Europos ateitis Ukrainoje“

Toliau diskusija:

2017 metinis 7 2017 metinis 6 2017 metinis 8

– Arūnas Degutis paviešino ryšius su Žemės ūkio rūmais. „Viva Sol“ asociacija labai maža, ją būtina papildyti įdomiomis veiklomis, surasti žmones, kurie tuo užsiima. Plėtra turėtų būti horizontali ir apie gyvenimą kaime. Didžiausias konfliktas tarp valdžios ir žmonių. Žemės ūkio gamyba ir perdirbimas – monopolistinis. Asociacijos narių tikslas, liudijimas – kaip aktyvinti smulkius maisto gamintojus?

– Arūnė Taunytė – nulinis kilometras, kad kuo arčiau namų pirktume produktus. Aktyvesnis įsipareigojimas „Viva Sol“ vertybėms.

– Loreta Mockevičienė pasiūlė asociacijos nariams ir ne tik jiems paviešinti save, savo gaminamus produktus. Reklama – gyvas kontaktas. Pasiūlė sukurti facebook paskyrą – grupę nariams ir atvirą grupę, pavadinimu „Kad kaimas būtų gyvas“. Toliau plėtoti kaimo ir miesto sąveiką, skatinant trumpų maisto grandinių įgyvendinimą, valgytojų švietimą, kooperaciją. Plėtoti iniciatyvą „Man gera gyventi kaime“.

– Žymantas Morkvėnas patikino, kad asociacija turi svorį, kad tai idėjų generatoriai, bet trūksta tų idėjų įgyvendintojų arba kitaip – darytojų. Prisiminta glifosato akcija. Nėra ultimatyvios tiesos, apie glifosato naudojimą žemės ūkyje yra diskutuojama ir toliau. Derliaus brandinimas glifosatu asociacijai „Viva Sol“ nepriimtinas. Santykio su gamta nėra, nes ši priemonė skirta naikinti gamtai.

Na, o vėliau visi sveikino mus, į asociaciją įstojusius narius – Virginiją Černiauskienę, mane (Dovilę Plokštytę), Rasą Griežę ir Loretą Mockevičienę!

2017 metinis 9

2018-2020 nustatytos metų gairės:

 1. Tęsti pradėtus darbus: „Kaime gyventi gera“ liudijimas, „Astronomo Šmukštaro savišvietos klubas“, kaimiškųjų amatų plėtra.
 2. Gerinti vidinę ir išorinę komunikaciją. Vidinė facebook grupė – nariams, o atvira asociacijos paskyra „Kad kaimas būtų gyvas“ arba „Man gera gyventi kaime“, kurioje skelbiami trumpi reportažai apie smulkiuosius gamintojus bei galbūt ir valgytojus.
 3. Gilintis į tematiką „Mikro teritorijų vystymasis“, skatinti vietines iniciatyvas.
 4. Sūrininkystės amato plėtrą kooperuoti su VŠĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“.
 5. Ieškoti ir viešinti informaciją apie vietines iniciatyvas kaime, užmegzti naujus kontaktus „Viva Sol“ vertybių sklaidai.

Po įtemptų daugiau nei dviejų valandų darbo Lilija suskubo visus vaišinti savo virta aštria sriuba. Vaišinomės, mėgavomės ja ir kiekvieno atsivežtu maistu. Ir, žinoma, sūriu!

Kad kaimas būtų gyvas!

Dovilė Plokštytė, informacija apie susirinkimą rengta remiantis Genės Mockevičienės ataskaitiniu protokolu (Visuotinio narių susirinkimo protokolas Nr. 01/2018)