Asta lankosi Olandijoje: BOND projektas

Screen Shot 2018-04-10 at 05.19.40

BOND (Bringing Organisations and Network Development to higher levels in the farming sector in Europe) projekto pagrindinis tikslas sustiprinti ūkininkavimo sektorių, skatinti kooperaciją ir tinklų kūrimą tarp ūkininkų bei įvairių ūkininkų organizacijų, galiausiai pasiekti politinį lygmenį (įtraukti politikus ir mokslininkus) ir kartu atnešti reikiamus pokyčius visame Europos žemės ūkio sektoriuje. Iš viso yra atrinkta apie 60, imant dalyvius iš 34 šalių. Kiekvienas programos dalyvis patenka į vieną iš šešių mokomųjų išvykų, kurių metu analizuojami teigiami kolektyvinio darbo pavyzdžiai, skatinantys darnų ūkininkavimą, užtikrinantys prieigą prie rinkos ir aplinkosaugą.

Screen Shot 2018-04-10 at 05.19.50 ragaujam jogurta 2

Kovo 19-23 dienomis Asta Slapikaitė „Viva Sol“ asociacijos vardu dalyvavo BOND projekto mokomojoje kelionėje Olandijoje. Į šią kelių dienų ekskursiją susirinko 10 dalyvių: du jauni ūkininkai iš Vengrijos, kaimo asociacijos paramos grupės direktorius iš Albanijos, baltojo vyno gamintoja iš Kroatijos, atstovas iš žemės ūkio ministerijos iš Kosovo, kiaulių augintojas iš Prancūzijos, bites laikantis ūkininkas iš Portugalijos, vietinės veiklos grupės pirmininkė iš Bosnijos ir Hercegovinos, sertifikuoto ekologinio ūkio savininkė iš Makedonijos bei aš atsakinga vartotoja, palaikanti įvairias darnaus vystymosi iniciatyvas, iš Lietuvos. Šios kelionės dalyviai aktyviai dalyvavo visos programos metu: domėjosi Olandiška ūkininkavimo sistema bei dalinosi savo patirtimi, dėl to niekad netrūko klausimų, ilgų diskusijų bei vertingų įžvalgų. 

ragaujam jogurtaconventional farm coventional farm

Projekto metu buvo aplankyti labai įvairūs ūkiai (pvz. smulkus sertifikuotas ekologiško jogurto ūkis bei stambus tradicinis pieno ūkis, kuris priklauso didelei korporacijai “Friesland Campina”) ir dvi gamtos apsaugos asociacijos (angl. k. “Water, Land & Dikes” ir “Association Northern Friesian Woodlands”). Šios abi asociacijos yra įsitraukusios į Olandų vyriausybės nuo 2016-ųjų metų inicijuojamą schemą, kurioje taikomas kolektyvinis požiūris agrarinės aplinkos valdymui (angl. k. collective approach to agri-environment). Ši programa veikia per priekinių-galinių durų mechanizmą, o tai reiškia, kad kiekvienas sertifikuotas kooperatyvas veikia kaip tarpininkas tarp vyriausybės ir tarp vietinių ūkininkų. Visa Olandijos teritorija yra padalinta į 40 kooperatyvų, ir lėšos iš valdžios yra gaunamas ne tiesiogiai, o per šiuos kooperatyvus. Pasak aplankytų asociacijų atstovų, ši sistema sumažina administracinę naštą ūkininkams bei padeda efektyviau panaudoti gaunamas subsidijas skirtas kraštovaizdžio valdymui. Taip pat svarbu paminėti, kad Olandijoje žmonės nuo seno linkę kooperuotis dėl tam tikrų gamtinių sąlygų: žemės atkovojimo bei pylimų statymo. Dėl to kooperacija nėra naujas reiškinys olandų visuomenėje, tik dabar ji juda link kooperavimosi aplinkosaugos srityje dėl įvairių problemų, susijusių su kraštovaizdžio sukultūrinimu bei intensyviu ūkininkavimu, tokių kaip pievos paukščių populiacijos bei miškų nykimas.

ekologiskas jogurto ukis ekologiskas ukis, jauna karvyte ekologiskas ukis olandiska ukininko avalyne

Kita aplankyta organizacija yra ganėtinai žinoma Waddengroup Foundation tai fondas, kuris skatina tvarų ir aplinkai draugišką vystymąsi Wadden jūros regione, stimuliuodamas vietinę ekonomiką. Waddengroup Foundation turi savo prekinį ženklą, po kurio vardu siūlo daugybę vietinių produktų, pagamintų šiame regione. Mes lankėmės Ameland saloje, kurioje kiekvienas ūkininkas specializuojasi vienoje srityje sūrio gamyba, jogurto gamyba, mėsos produktų gamyba ir t. t. Vakarienavome viename restorane, kuriame maistas gaminamas iš vietinių ūkininkų tiekiamų produktų.

Taip pat buvo aplankytas socialinis ūkis (angl. k. care farm) pavadinimu Mūsų troškimas (olandų k. “Ons Verlangen”). Jis veikia, kaip socialinių paslaugų centras, kuriame gali reabilituotis tam tikrų fizinių bei protinių negalių turintys klientai, bei kaip pieno ūkis, kuriame laikomos karvės ir ožkos ir iš jų pieno gaminamas sūris, jogurtas, kefyras ir kiti produktai. Tai buvo puikus pavyzdys, kaip ūkininkavimas gali atlikti kelis vaidmenis įtraukti įvairius žmones ir jų grupes, tapti terapine, mokomąja bei integracine priemone. Gal ir mums Lietuvoje reikėtų pagalvoti, kaip ūkininkavimas galėtų tapti labiau socialiai atsakingas, o patys ūkininkai socialiniais ūkininkais?

Social farm_musu troskimas

Apibendrindama norėčiau pasakyti, kad tai buvo labai įdomi ir įsimintina patirtis, kurios metu buvo galima mokytis ne tik iš olandiškų pavyzdžių, bet ir iš kiekvieno programos dalyvio aktyvaus savo bendruomenės nario, kuris stengiasi atnešti teigiamus pokyčius savo aplinkoje. Šios mokomosios kelionės pabaigoje apibendrinome patirtis bei buvo iškelti tokie klausimai, kurie yra aktualūs ir lietuviškame kontekste:

  1. Ko reikia, kad būtų judama link teritorinio valdymo modelio, kur vietinės ūkininkų organizacijos kooperuojasi ne tik žemdirbystės, bet ir kitose srityse, pvz., turizmas, aplinkosauga, miškų išsaugojimas, edukacija ir kt.?
  2. Kaip olandiškas kooperatyvų modelis galėtų būti pritaikomas vietiniame kontekse?
  3. Kaip motyvuoti ūkininkus, kad jie dėmesį kreiptų ne tik į gamybą, bet turėtų platesnį supratimą, kokią reikšmę ūkininkavimas užima iš ekonominės, socialinės ir aplinkosauginės pusės?
  4. Kaip padaryti ūkininkavimo veiklą labiau patrauklią tarp jaunų žmonių?
  5. Koks yra ūkininko vaidmuo visuomenėje?

Kitas visų programos dalyvių susitikimas vyks Kordoboje, Ispanijoje, rugsėjo 24-25 dienomis. Forumo metu bus dalinamasi patirtimi iš mokomųjų kelionių bei vystomos tolimesnės strategijos dėl kooperacijos stiprinimo Europos žemės ūkio sektoriuje. O mes galėtume susitikti Lietuvoje ir taip pat padiskutuoti įvairiais klausimais, susijusiais su kooperacija, partneryste, užimtumu, integracija bei ateinančiu pavasariu ir naujais šių metų planais.