Forum Synergies šventinis laiškas – linkėjimai

Dalinamės mūsų partnerių – organizacijos Forum Synergies asociacijai Viva Sol atsiųstu sveikinimo – šventinio laiško ir linkėjimų vertimu:

Brangūs Forum Synergies nariai ir draugai,

Žvelgiame į dar vienus pasaulinių neramumų metus, tačiau taip pat į daugybę naujų įdomių ir skatinančių įvykių Europoje.

Mes esame nustebę ir nerimaujame dėl sparčios klimato kaitos pasireiškimo mūsų žemyne. Jis jaučiasi mūsų regionuose, kaimuose, taip pat laukuose.

Ilgai trunkančios sausros, vandens trūkumas, gyvulių pašarų trūkumo atvejai nebėra vien naujienos, kurias išgirstame tik iš Pietų Europos.

Ilgai trunkančios sausros ir prarastas derlius tapo realybe jau ir Šiaurėje. Audros ir uraganai vasarą, potvyniai, sunaikinti miškai –naujienos apie ekstremalius orus tapo dažnai girdimos. Daugybė žmonių, ypač kaimiškose vietovėse, klausia savęs, kaip pasiruošti ir apsisaugoti arba kaip pritapti prie klimato ir gamtos.

Atrodo, jog ateityje žmonijos ir gamtos bendrystė taps iššūkiu.

Screen Shot 2018-12-24 at 18.42.05

Iš politinės pusės, didžiausios baimės dėl radikalių populistų ir dešiniųjų judėjimų įsigalėjimo dar nepasiteisino, tačiau kai kuriose šalyse narėse šios jėgos įleido šaknis Vyriausybėse.

Net jeigu ir atsiranda vieši pilietinės visuomenės judėjimai, kaip kad Vengrijoje, nacionalizmas vietoj europietiškumo, ginant tik savo interesus ir kitus matant kaip konkurentus ar net priešus, vis tiek labai gajus.

Artimiausiose Europos Parlamento rinkimuose 2019 m. gegužės mėn. matysime, ar Europos solidarumo ir sanglaudos dvasia vis dar gyva.

Ir dabar mes visi turime galimybę sustiprinti šią dvasią jungiantis ir ir bendradarbiaujant, nepaisydami sienų, kultūrų, kalbų ir religijų, kad išliktume taikoje Žemyne, kuris yra patyręs pernelyg daug konfliktų ir karų.

Taigi, pagaliau gerosios žinios. Mes matome tiek daug jaunų žmonių, kurie tampa aktyvūs ir besirūpinantys Europos gerove. Visose programose ir projektuose, kurie vyksta kartu su Forum Synergies, mes jaučiame naują energiją, kūrybiškumą, ir ryžtą vėl bendrauti, atrasti naujus mokymosi ir darbo drauge būdus. Vietinės iniciatyvos dirba dėl sveiko maisto, ekologiškų sėklų auginimo, biologinės įvairovės, atliekų mažinimo, žiedinės ekonomikos, pilietinio dialogo, ir dar daugiau darydami poveikį vietos lygmeniu, skleisdami alternatyvaus gyvenimo būdus, ir įsitraukdami. Tai yra būtina norint, kad atsirastų kritinė, pokyčių norinti masė, taip pat ir politiniame diskurse, ar ir regioniniu, nacionaliniu bei Europos lygmeniu.

Tokie tinklai, kaip: Access to Land, URGENCI, PREPARE, ar platformos, kaip: ARC2020 ir Pour-une-autre PAC gali užmegzti diskusijas ir veiksmus pokyčiams, kurių taip reikia.

Forum Synergies yra nedidelė, bet svarbi šios naujos energijos dalis. Mes norime ir toliau būti vieta, kur sinergija gali atsirasti visų gyvenimuose.

Vienas iš paskutinių paminėtinų dalykų yra – “Travel book to rural Europe”, kurią, tikimės, išleisti po 2019 m. vasaros. Norime apžvelgti 25-erius Forum Synergies istorijos metus, dabartį ir ateitį ir atkreipti dėmesį į tuos, dėl kurių kuriasi tikra Europos dvasia: žmonės, kuriems rūpi mūsų vertybės, ir kuriems įdomu mokytis kitų; vietos, kur žmonės jaučiasi kaip namie ir mielai sutinka svečius; ir komunikacija, kuri pasako tiesą apie problemas ir galimus jų sprendimus, kurių taip reikia susiduriant su daugybe iššūkių.

Mes Jums linkime ramių Kalėdinių dienų ir linksmų naujųjų metų!

Visos Forum Synergies valdybos ir narių vardu,

Simone Matouch
Forum Synergies
Koordinavimo komandos narys