Atviras Viva Sol susirinkimas

Asociacijos „Viva Sol“ atviras visuotinis susirinkimas Amatų mokykloje „Sodžiaus meistrai“ (www.sodziausmeistrai.lt). Visuomenėje vis daugėjant iššūkių mes, kaimo ir miesto gyventojai, gamintojai ir valgytojai vis ieškome kelių, kaip taikiai ir atsakingai gaminti ir maitintis.

📌 Programa:

– Viva Sol direktoriaus 2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita;
– Diskusija apie veiklos planus;
– Viva Sol direktoriaus (-ės) rinkimai;
– „Sodžiaus meistrų“ sriuba ir suneštiniai pietūs.

2018 m. veiklos ir finansinė ataskaita:

2018 m. VS ataskaita

Maisto amatų plėtra Lietuvos kaime – pagrindinė šio susirinkimo tema.

Girdime magiškus žodžius – endogeninis vystymasis ir servitizuota ekonomika, bioekonomika ir klimato kaita. Čia turbūt ne apie mus? Tai turbūt labai toli nuo mūsų?

Anaiptol! Tai mūsų kasdienybė, tik ne tokia skambi.

Keletas citatų iš Lietuvos agrarinės ekonomikos instituto straipsnio „Naujoji ūkininkų karta 2018“:

– Endogeninio vystymo teorija akcentuoja būtinybę susitelkti į geresnį vietos išteklių panaudojimą ir kaimo gyventojų dalyvavimą priimant sprendimus dėl to, kaip šiuos išteklius naudoti.
– „ į vietovę orientuotoje“ (angl.: place-baced) kaimo vystymo teorijoje į pirmą vietą iškeliamas ne žemės ūkio sektoriaus, o kaimo, kaip specifinio teritorinio vieneto, vystymo vaidmuo “.
– Tinklaveikos teorija siūlo „trečiąjį kelią“ (Lowe ir kt., 1995), integruojantį abu (egzogeninį ir endogeninį) požiūrius, nes bendradarbiavimo tinklas nesusikuria be tam tikrų išorinių veiksnių poveikio, ir neveikia, jei nėra vidinių paskatų.

Kviečiame dalyvauti!