UNISECO partnerių susitikimas Helsinkyje 2019 m. gegužę

Perėjimas prie agroekologinio ūkininkavimo

Asociacijos “Viva Sol” direktorė, pakviesta Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje (BEF), gegužės mėn. dalyvavo Helsinkyje vykusiame UNISECO projekto partnerių susitikime. UNISECO yra Europos mokslinių tyrimų projektas, kurio tikslas – plėtoti naujoviškus metodus, padedančius geriau suprasti socioekonominius bei politinius veiksnius ir kliūtis tolesniam agroekologinės praktikos vystymui ir įgyvendinimui Europos Sąjungos (ES) ūkininkavimo sistemose. Projekto partneriai iš 28 šalių atliks gerosios patirties agroekologinių ūkių vertinimą ir pateiks rekomendacijas Europos Komisijai dėl agroekologinės praktikos taikymui maisto ir žemės ūkio sistemose. Susitikimo dalyviai susipažino su ūkių vertinimo metodais Cool-farm-tool (CFT), SMART ir COMPAS, taip pat lankėsi biodujas gaminančiame ir jas ūkininkams parduodančiame agroekologiniame ūkyje. Lietuvoje per artimiausius dvejus metus planuojama tirti smulkių sūrininkystės ūkių, taikančių agroaplinkosaugos principus, tvarumą. Tyrimą organizuos ir vykdys BEF.

Europos šalyse vis plačiau kalbama apie būtinybę nukreipti maisto gamybos ir žemės ūkį agroekologijos kryptimi. Perėjimas prie agroekologinio ūkininkavimo numatytas kai kurių šalių maisto ir žemės ūkio politikos darbotvarkėse, tačiau tai vis nėra visuotinai vienodai suvokiama ir diegiama sistema.

Pagal Jungtinių tautų maisto ir žemės ūkio organizaciją (FAO) agroekologija yra integruotas ūkininkavimo metodas, kurio maisto gamybos ir žemės ūkio systemose vienu metu taikomi ekologijos ir socialiniai principai. Juo siekiama optimizuoti sąveiką tarp augalų, gyvūnų, žmonių ir aplinkos, atsižvelgiant ir į socialinius klausimus, kuriuos būtina spręsti kuriant tvaraus ir sąžiningo maisto sistemas.

Dabartinės maisto ir žemės ūkio sistemos pasaulio rinkoms tiekia didelius kiekius maisto ir žemės ūkio produkcijos, tačiau didelių sąnaudų ir daug išteklių reikalaujančios maisto ir žemės ūkio sistemos sukėlė didžiulį miškų naikinimą, vandens trūkumą, biologinės įvairovės nykimą, dirvožemio išeikvojimą, didelį išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekį ir vis dažnėjančius klimato nestabilumus. Nepaistant didelės pažangos, badas ir ekstremalus skurdas išlieka vienais pagrindinių šiuolaikinės pasaulio visuomenės iššūkiais. Agroekolojia, integruota į bendrą FAO tvaraus maisto ir žemės ūkio viziją, yra pagrindinė pasaulio atsako į šį nestabilumą dalis, siūlanti unikalų požiūrį į didėjantį maisto poreikį.

Agroekologija nėra naujovė. Apie ją galima rasti duomenų ir mokslinėje literatūroje, rašytoje dar 1920 m., bei šeimos ūkių praktikoje, tačiau tik neseniai agroekologija tapo svarbia maisto ir žemės ūkio politikos sritimi tarptautiniu lygiu. Tikimasi, kad agroekologijai bus skiriamas nemažas dėmesys ateinančiu ES finansiniu laikotarpiu 2021-2027 m.

Daugiau apie UNISECO projektą galite paskaityti projekto interneto svetainėje https://uniseco-project.eu/lt

Daugiau apie agroekologiją pagal FAO medžiagą http://www.fao.org/3/i9037en/i9037en.pdf

Agroekologinis ūkis Suomijoje
Agroekologinis ūkis Suomijoje
Biodujų jėgainė ūkyje
Biodujų jėgainė ūkyje
Biodujų degalinė ūkyje
Biodujų degalinė ūkyje
Parduotuvė ir restoranas ūkyje
Parduotuvė ir restoranas ūkyje
Restoranas ūkyje
Restoranas ūkyje
Agroekologiško maisto parduotuvė ūkyje
Agroekologiško maisto parduotuvė ūkyje