Nuorodos

Mūsų partneriai

Dargužių amatų centras
VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“
VšĮ Baltijos aplinkos forumas
VšĮ „Sūrininkų namai“
Sūrininkystės ūkis „Paskui saulę ir ožkas“
Sūrininkystės ūkis „Laimingi sūriai“

Skaitiniai

LIETUVOS KAIMO IR ŽEMĖS ŪKIO PLĖTROS BALTOJI KNYGA
Nacionalinės politikos iššūkiai, uždaviniai, veiksmai iki 2030 m.
Žemės ūkio ministerija, 2019

THE 10 ELEMENTS OF AGROECOLOGY GUIDING THE TRANSITION TO SUSTAINABLE FOOD AND AGRICULTURAL SYSTEMS
(10 agroekologijos elementų, padedančių pereiti prie darnaus maisto ir žemės ūkio sistemų)
Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacija (FAO), 2018

Final Bachelor Thesis “INCREASING CUSTOMER EXPERIENCE WHILST SUPPORTING THE ECONOMY AND INTEGRITY OF LOCAL COMMUNITY. Creation of value on community level through tourism”.
Christoph Reinecke, University of Applied Siencies HTW Chur, 2019.