Paslaugos

Mokymas

Viena iš Asociacijos „Viva Sol“ veiklų – mokymo kursų organizavimas žemės ūkio ir maisto gamybos temomis. Mokymus veda patyrę asociacijos nariai – ūkininkai arba kviestiniai savo srities žinovai – praktikai. Formalaus ir neformalaus mokymo srityje asociacija glaudžiai bendradarbiauja su  savo nariais VšĮ Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, VšĮ „Sūrininkų namai“, Valdo Kavaliausko ir Rasos Ilinauskaitės sūrininkystės ūkiu „Paskui saulę ir ožkas“.  Mokymuose dalyvavę asmenys turi gebėti planuoti ir įgyvendinti  sūrių gamybą savo ūkyje.

I. Sūrininkystės mokymai

Pristatome  vykdomas sūrininkystės mokymo programas ir 2019 metų rudens sezono mokymų grafiką Sūrininkystės mokykla_2019 ruduo

  • 1. Įvadas į sūrininkystę, 8 val. 

Mokymo tikslas –  sūrininkystės pagrindai, susipažinimas su pagrindinėmis sūrių gamybos technologijomis. Praktinio mokymo metu dalyviai gamina fermentinį puskietį sūrį.
Mokymo turinys: pagrindinės sūrių gamybos technologijos, fermentinio sūrio gamybos technologinė schema. Praktinė dalis – puskiečio fermentinio sūrio gamyba.
Mokymo dalyviai – pradedantieji sūrininkai ir sūrių mylėtojai.
Grupės dydis  – 10 asmenų.
Kaina – 75 Eur/asm.

  • 2. Fermentiniai kietieji sūriai, 8 val.

Mokymo tikslas  kietųjų sūrių gamybos ir nokinimo technologijų pažinimas. Praktinio mokymo metu dalyviai gamina kietąjį sūrį.
Mokymo turinys: pagrindinės kietųjų sūrių gamybos technologijos, jų palyginimas, receptūros, įranga ir ingredientai.  Praktinė dalis – puskiečio fermentinio sūrio gamyba.
Mokymo dalyviai – pradedantieji sūrininkai ir sūrių mylėtojai.
Grupės dydis  – 5-7 asmenys.
Kaina 100 Eur/asm.

  • 3. Sūriai su mėlynuoju pelėsiu ir čedaro tipo sūriai, 8 val.

Mokymo tikslas  sūrių su mėlynuoju pelėsiu ir čedaro tipo sūrių gamybos ir nokinimo technologijų pažinimas. Praktinio mokymo metu dalyviai gamina sūrį su mėlynuoju pelėsiu.
Mokymo dalyviai – pradedantieji sūrininkai ir sūrių mylėtojai, išklausę „Įvadą į sūrininkystę“.
Mokymo turinys: pagrindinės sūrių su mėlynuoju pelėsiu ir čedaro tipo sūrių gamybos technologijų palyginimas,  receptūros, įranga ir ingredientai.  Praktinė dalis –  sūrio su mėlynuoju pelėsiu gamyba.
Grupės dydis  – 5-7 asmenys.
Kaina 100 Eur/asm.

  • 4. Rūgštiniai fermentiniai sūriai, 8 val.

Mokymo tikslas – susipažinimas su rūgštinių fermentinių sūrių gamybos technologijomis. Praktinio mokymo metu dalyviai gamina ožkos / karvės pieno rūgštinį sūrį „Camembert“. 
Mokymo dalyviai – pradedantieji sūrininkai ir sūrių mylėtojai, išklausę „Įvadą į sūrininkystę“.
Mokymo turinys: rūgštinių sūrių gamybos technologijos, raugo reikšmė ir gamybos būdai, sūrio „Camembert“ receptūra. Praktinė dalis – ožkos rūgštinių sūrių/ karvės pieno „Camembert“ gamyba.
Grupės dydis  – 5-7 asmenys.
Kaina 100 Eur/asm.

  • 5. Minkštieji sūriai, 8 val.

Mokymo tikslas – susipažinimas su minkštųjų sūrių gamybos technologijomis. Praktinio mokymo metu dalyviai gamina minkštąjį sūrį.
Mokymo dalyviai – pradedantieji sūrininkai ir sūrių mylėtojai, išklausę „Įvadą į sūrininkystę“.
Mokymo turinys: minkštųjų sūrių gamybos technologijos,  skirtumai ir panašumai su rūgštinių sūrių gamyba,  skirtingų minkštųjų sūrių pristatymas, raugo parinkimas, pieno brandinimas, sutraukos formavimas, sūdymas, nokinimas, higiena, sūrio defektai. Praktinė dalis – minkštojo sūrio gamyba.
Grupės dydis  – 5-7 asmenys.
Kaina 100 Eur/asm.

  • 6. Kaip įsirengti ir įteisinti sūrinę ūkyje, 8 val.

Mokymo tikslas – supažindinti su sūrinės įrengimo ir įteisinimo reikalavimais ir praktiniu reikalavimų įgyvendinimu.
Mokymo dalyviai – pradedantieji sūrininkai ir sūrių mylėtojai.
Mokymo turinys: sūrinės dydžio planavimas, patalpų, įrengimų ir  technologijų poreikio planavimas, kaštai, įrangos diegimas ir priežiūra, apskaita ir mokesčiai, produkcijos realizavimas, sūrinės vystymo galimybės, kooperavimasis.  Praktinė dalis – įrengtos sūrinės ūkyje lankymas.
Grupės dydis  – 10 asmenų.
Kaina 75 Eur/asm.

II. Sidro arba obuolių putokšlio gamybos mokymai
„Sidro gamybos ABC“, 8 val.

Mokymo tikslas – supažindinti su sidro gamybos pagrindais.
Mokymo dalyviai – pradedantieji ir pažengę sidro gamintojai.
Mokymo turinys: sidras, jo rūšys, gamyba, technologijos, obuolių veislių parinkimas.  Praktinė dalis – obuolių atrinkimas, sulčių spaudimas, “kupažas”, nuskaidrinimas.
Grupės dydis  – 10-15 asmenų.
Kaina 100 Eur/asm. (pietūs, sūrių ir sidro degustacija ir vertimas – įskaičiuoti)Galimos

Artimiausių mokymo datos ir vieta (su sidro gamybos žinovu iš Prancūzijos Thierry Lambert):
2019-10-02 (trečiadienis) – Rūdiškės, Trakų r. (teorija) ir Valkininkai, Varėnos r. (praktika)
2019-10-05 (šeštadienis) – Vilnius
Grupės dydis – 10-15 asmenų.
Bus organizuotas vertimas prancūzų-lietuvių kalbomis.

Informacinis bukletas  VS mokymai_Sidro gamybos ABC

Konsultavimas

  • Individualios konsultacijos sūrininkystės klausimais

Konsultacijų tikslas – suteikti individualias konsultacijas sūrininkystės klausimais ūkininko ūkyje.
Konsultacijų dalyviai – pradedantieji ir pažengę sūrininkai.
Konsultacijų turinys: sūrinės įrengimas ir įteisinimas individualiame ūkyje, pasirinktų rūšių sūrio gamybos konsultavimas individualaus ūkio sąlygomis.
Kaina ir konsultacijų kiekis – pagal susitarimą.

Patyriminis vietos gyvenimo būdo turizmas

Organizuojami pažintiniai ir turistiniai maršrutai bei edukacinės veiklos, apimančios vietos gyvenimo būdą, kultūrą, istoriją, gamtą ir žmones.

Asociacija “Viva Sol” jungia įvairių sričių organizacijas ir asmenis, kurių kiekvienas gali ir turi ką papasakoti apie vietovę ir savo veiklą bei suteikti įvairių paslaugų atvykstantiems besidomintiems pavieniams asmenims ar grupėms iš Lietuvos ir užsienio. Svečiams sudaromos galimybės pažinti Dzūkijos vietoves, kaimo žmonių gyvenimo būdą, amatus ir verslus, maistą, kultūrą, šventes ir kaimo kasdienybę, kuri autentiškai atskleidžia vietos praeitį ir dabartį.

Pageidaujantiems organizuojami edukaciniai turistiniai maršrutai, edukacinės veiklos ir susitikimai, apimantys vietos kultūrą, istoriją, gamtą ir žmones. Vietos bendruomenės įtraukimas į kaimo turizmo paslaugų teikimą skatina ekonominį ir socialinį kaimo gyvybingumą, vietos gyventojų tvarumą bei prisideda prie gamtos išsaugojimo. Buvo priimta ne viena Lietuvos ir užsienio grupė, kurias domino autentiškas ūkininkavimas, kaimo architektūra, vietos amatai, gamtos ištekliai, bendruomeniniai santykiai. Pagal poreikį pasiūloma pažintinė programa, susitikimai su ūkininkais, menininkais ir amatininkais, organizuojamas maitinimas, edukacinės programos, pažintinės ir pramoginės išvykos, nakvynė.

Mokymo programos ir kultūros bei paveldo maršrutai gali būti vedami lietuvių, anglų, prancūzų ir rusų kalbomis. Kreiptis info@vivasol.lt .