Viva Sol logo 2

Apie mus

Tikslas

DSC_0786

Pagrindinis Asociacijos „VivaSol“ tikslas – išlaikyti kaimo gyvybingumą, skatinant smulkiųjų ūkininkų, amatininkų ir visų kaimo gyventojų kokybišką gyvenimą kaime, išlaikant darną su bendruomene, gamta ir vietos ekonomika. Tikslo siekiame organizuodami švietėjiškus ir informacinius renginius apie ūkininkavimą, maisto gamybą,  verslus ir amatus, rengdami pažintinius vizitus, atviras dienas ūkiuose, rengiame ir įgyvendiname nacionalinius ir tarptautinius projektus.

Palaikome ir skatiname visas gražias ir teigiamas vietines iniciatyvas. Kviečiame miesto žmones atvykti į kaimą, sudalyvauti kaimo šventėse ir prisidėti prie kaimo kasdienybės ir darbų.

Skatiname kaimo žmones lankytis mieste, susipažinti su miesto gyvenimu, miestiečių veikla ir suprasti, apie ką mąsto žmonės, gyvenantys atokiau nuo gamtos. Tokiu būdu vystome glaudesnį ryšį tarp kaimo ir miesto. Kviečiame abiejų grupių žmones kalbėtis ir suprasti vieni kitus. Tikslui pasiekti pasitelkiame įvairias priemones: organizuojame įvairius renginius kaime, rengiame paskaitas ir diskusijas. Smulkūs gamintojai ir amatininkai susitinka su valgytojais mieste parduodami savo produkciją.

Patys bendradarbiaujame ir kviečiame kaimo ir miesto gyventojus bendradarbiauti su užsienio partneriais, iš kurių ir patys mokomės, ir turime ko pamokyti. Palaikome glaudžius ryšius su Prancūzijos, Italijos, Islandijos, Danijos, Ukrainos, Gruzijos ir kitų šalių partneriais.

Šūkis

Pagrindinis asociacijos siekis, jau daugiau kaip dešimtmetį mus vedantis į priekį – kad kaimas būtų gyvas!

Vertybės

DSC_0704

Pagrindinis asociacijos siekis, jau daugiau kaip dešimtmetį mus vedantis į priekį – kad kaimas būtų gyvas!

  • Ryšys tarp kaimo ir miesto žmonių, tarp kaimynų, tarp valgytojo ir gamintojo bei augintojo
  • Solidarumas
  • Pasitikėjimas
  • Liudijimas

Pagrindinis asociacijos siekis, jau daugiau kaip dešimtmetį mus vedantis į priekį – kad kaimas būtų gyvas!

Asociacijos struktūra

Asociacijos valdyba

Valdybos pirmininkas – Žymantas Morkvėnas
Valdybos nariai:
Arūnas Degutis
Dalia Beigienė
Genovaitė Sakalauskienė
Valdas Kavaliauskas

Administracija

Direktorė – Lina Gumbrevičienė

Nariai

Amatų mokykla „Sodžiaus meistrai“, atstovė Dalia Beigienė
Aleksandras Jermakovičius
Arūnas Degutis
Arūnė Taunytė
Asta Šlapikaitė
Dalia Baranauskienė
Dovilė Plokštytė
Baltijos aplinkos forumas, atstovas Žymantas Morkvėnas
Genė Mockevičienė
Genovaitė Sakalauskienė
Ginta Novikevičienė
Julija Smiškal – atstovė Prancūzijoje
Laima Stankevič
Lilija Rizgelienė
Lina Gumbrevičienė
Loreta Mockevičienė
Onutė Grigaitė
Rasa Griežė
Rasa Ilinauskaitė
Saulius Sakalas
Valdas Kavaliauskas
Virginija Černiauskienė