Projektai

Vadovaudamiesi savo šūkiu „Kad kaimas būtų gyvas“ vykdome įvairias veiklas. Svarbi Asociacijos „Viva Sol“ veiklos sritis – bendruomeniškumo skatinimas, ryšio tarp miesto–kaimo ir gamintojo–valgytojo bei bendruomenės kūrimas, abiejų, gamintojo ir valgytojo, įtraukimas, dalyvavimo skatinimas, bendravimas, abipusės naudos kūrimas visomis galimomis priemonėmis. Visuomet esame atviri šaunioms iniciatyvoms, kurias mielai priglaudžiame po asociacijos sparnu.

Šiame skyriuje pristatome Asociacijos „Viva Sol“ įgyvendinamus ir įgyvendintus projektus bei iniciatyvas.

Įgyvendinami projektai ir iniciatyvos

VšĮ „Sūrininkų namai“

Pavadinimas „Sūrininkų Namai“ prieš aštuonerius metus gimė Dargužių kaime (Varėnos r.), atvėrus sūrininkų Rasos Ilinauskaitės ir Valdo Kavaliausko sodybos vartus laukiamiems sūrių mylėtojams.

Šiandien „Sūrininkų Namai“ – tai neformalaus keleto smulkiųjų sūrininkų susivienijimo prekinis ženklas, atspindintis jų puoselėjamas vertybes: pagarba aplinkai ir žmogui, atvirumas ir sąžiningumas, pasitikėjimas ir solidarumas.

www.surininkunamai.lt

Erasmus+ projektas „Ateities specialybės kaimo vietovėje“

ErazmusAsociacija „Viva Sol“ kartu su dar aštuoniomis šalimis dalyvėmis partnerėmis įgyvendina projektą „Ateities specialybės kaimo vietovėje“. Projektas įgyvendinamas  2017 m. rugsėjo mėn. – 2019 m. birželio mėn.

Asociacijos narės Genė ir Loreta 2017 m. spalį dalyvavo Briuselyje vykusiame partnerių susitikime (Prezentacija pdf, Loreta), o Rasa ir Valdas praėjusių metų lapkritį lankėsi Figeac (Prancūzija) vykusiame dar viename partnerių susitikime. Kiti susitikimai vyko 2018 m. kovo 6-8 d. Islandijoje, gegužės 29-30 d. Rumunijoje, 2019 m. vasarį Lietuvoje. Asociacijos direktorė Lina ir valdybos narys Arūnas lankėsi susitikime Slovėnijoje 2019 kovo mėn.,  o 2019 gegužės mėn. vyko baigiamasis projekto partnerių susitikimas Prancūzijos Reunione, kuriame asociacijai atstovavo Arūnas ir Arūnė.

Daugiau apie projekto veiklas ir rezultatus Erasmus+ InnoVet

Horizon 2020 projektas UNISECO – Perėjimas prie agroekologinio ūkininkavimo

Asociacija “Viva Sol” kaip socialinis partneris dalyvauja Baltijos aplinkos forumo Lietuvoje (BEF) kartu su kitais 28 partneriais įgyvendinamame programos Horizon 2020 projekte „Agroekologinių žemės ūkio sistemų tvarumo pažinimas ir gerinimas Europos Sąjungoje”, projekto numeris UNISECO, 773901. UNISECO yra Europos mokslinių tyrimų projektas, kurio tikslas – plėtoti naujoviškus metodus, padedančius geriau suprasti socioekonominius bei politinius veiksnius ir kliūtis tolesniam agroekologinės praktikos vystymui ir įgyvendinimui Europos Sąjungos ūkininkavimo sistemose.

Projekto partneriai iš 28 šalių atliks gerosios patirties agroekologinių ūkių vertinimą ir pateiks rekomendacijas Europos Komisijai dėl agroekologinės praktikos taikymui maisto ir žemės ūkio sistemose. Projekto metu ūkiai bus vertinami, vadovaujantis vertinimo metodais Cool-farm-tool (CFT), SMART ir COMPAS. Lietuvoje  planuojama vertinti smulkių sūrininkystės ūkių, taikančių agroaplinkosaugos principus, tvarumą. Tyrimą organizuos ir vykdys BEF.

Daugiau apie UNISECO projektą https://uniseco-project.eu/lt

„Lėtas turgus“

     logo_trTai - miestiečių valgytojų ir smulkiųjų kaimo gamintojų bendras projektas, įkūnijantis abipusį domėjimąsi, pasitikėjimą, solidarumą.

Įkvėptas tarptautinio SLOW FOOD judėjimo, „Lėtas turgus“ tebeieško savo vietos greitame miesto gyvenime.

www.facebook.com/LTurgus

Anksčiau vykdyti projektai ir iniciatyvos

Access To Land

Asociacija ,,Viva Sol" 2012 m. kartu su 7 organizacijomis iš skirtingų ES šalių vykdė projektą "European Experience-Sharing on Providing Land for Local Sustainable Agriculture" (sutrumpintas pavadinimas - "Access To Land")

Žemės prieinamumo, jos naudojimo klausimą, visais laikais buvusį ,,valstybių vidaus reikalu”, projekto dalyviai siekia išstudijuoti ir paviešinti.

Žemė virsta prekybos objektu. Maistas konkuruoja su urbanizacija ir energetika. Smulkiam ūkiui sunku užtikrinti ūkio tęstinumą. Žemės prieinamumas yra kertinė sąlyga norint valgyti vietinius produktus ir išsaugoti jų gamintojus.

Daugiau apie projektą Access to Land

 “Skrajojantis baras”
Dargužių kaimo jaunimo iniciatyva, kviečianti vietinį jaunimą susiburti bendram tikslui: jaunimo barui, kuriame pačių gaminti užkandžia, mėgstama muzika ir puiki nuotaika.

Baras su pasisekimu dalyvavo Dargužių kaimo šventėse,  buvo „nuskridęs“ į Varėnoje vykusią jaunimo šventę, taip pat į keletą  kitų kaimų renginių.

Kaimas – tai kaimynai

Screen Shot 2016-01-18 at 09.04.53Dargužių kaimo gyventojai savo inicatyva parengė ekonominės, gamtosauginės, kultūrinės ir socialinės aplinkos tyrimą ir strateginį planą.

Gražus žodis kaimas ir jo išvestinė reikšmė graži. Visi kaime gyvenantys esame kaimynai. Tame tarpe ir tie, kurie vadinami prietrankomis, prancūzais ir kitokiais vardais. Prieš keletą metų Dargužiuose kilo mintis patiems ir su draugų pagalba pamąstyti apie kaimo šiandieną ir perspektyvas.

Šią  medžiagą ir pateikiame.