Kad kaimas būtų gyvas!

Erasmus+ projektas IN CULTURE 

Asociacija „Viva Sol“ 2021 gegužės mėn. pradėjo įgyvendinti Erasmus tarptautinį jaunimo kūrybiškumo partnerystės projektą IN CULTURE („Kultūroje“), skirtą kaimo ir priemiestinių vietovių jaunimo įtraukimo į bendruomenės gyvenimą per kultūros veiklas didinimą ir kartų atotrūkio mažinimą.

Dviejų metų trukmės projekto metu bus siekiama šių tikslų:

  • Parengti ir išbandyti darbo su jaunimu modelį, skirtą jaunimo įsitraukimo į bendruomenės veiklą per kultūrą didinimui kaimo ir priemiestinėse bendruomenėse;
  • Stiprinti jaunimo lyderių ir jaunimo darbuotojų įgūdžius bei bendruomenės darbo praktikas, skirtas kultūros veiklų pritaikymui jaunimo poreikiams; 
  • Skleisti sukutą darbo su jaunimu modelį jaunimo, jaunimo lyderių, jaunimo darbuotojų, bendruomenių bei kitų suinteresuotų organizacijų tarpe.

Projektą įgyvendina trys partneriai

  1. Asociacija „Viva Sol“ (Lietuva) - projekto koordinatorė, 
  2. ARD Family Resource Centre (Airija),
  3. Di Promozione Integrata Per Icittadini Europoje Apice (Italija).

Sukurtas modelis bus išbandytas dirbant su jaunimu ir visuomene Lietuvos, Italijos ir Airijos kaimo ir priemiesčio teritorijų bendruomenėse. Jaunimas iš trijų dalyvaujančių šalių aktyviai dalyvaus analizuojant situaciją, kuriant ir išbandant modelį. Projekto rezultatai bus viešinami vietos, nacionaliniu ir tarptautiniu lygiais. 

Projektas finansuojamas pagal Europos Sąjungos „Erasmus+“ programos jaunimo srities veiksmą „Bendradarbiavimas siekiant inovacijų ir keitimasis gerąja patirtimi „Kūrybiškumo partnerystė““, administruojamą Jaunimo reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto logo

Kontaktai pasiteiravimui:

Projekto koordinatorė Aistė Šlajutė inculture@vivasol.lt 

Projekto vadovė Lina Gumbrevičienė info@vivasol.lt


Apie projektą viešumoje
Projekto pristatymas LRT Kultūra laidoje „Ryto allegro“ nuo 40:50 min.