Kad kaimas būtų gyvas!

Erasmus+ projektas LEARN THE LIFE

Projektu "Kultūros ir paveldo turizmo gebėjimų stiprinimas kaimo bendruomenėse" siekiama stiprinti suaugusiųjų mokymo apie kultūros paveldo pritaikymą turizmo tikslams komptencijas. 

Įgyvendinant dviejų metų trukmės projektą bus parengtas mokymo priemonių rinkinys, skirtas suaugusiųjų mokymui apie video filmukų kūrimą neprofesionaliomis priemonėmomis, t.y. išmaniaisiais įrenginiais. Projekto metu bus išanalizuoti kaimo kultūros turizmo gerosios patirties pavydžiai ir jiems viešinti parengti vaizdo filmukai. Parengta mokymo priemonė bus pritaikyta suaugusiųjų mokymui ir suaugusiųjų individualiam mokymuisi. Projekto metu bus organizuoti dveji mokymai suaugusiųjų edukatoriams ir suaugusiesiems (kaimo amatinkams, ūkininkams, bendruomeninių organizacijų atstovams, kultūros specialistmas, kt.).

Projekto rezultatai:

  • Parengtas mokymo įrankis suaugusiųjų mokymui ir mokymuisi. 
  • Atrinkta geroji kultūros paveldo patirtis partnerių šalyse. 
  • Parengti mokymui (-si) skirti video filmukai apie kaimo paveldo turizmą.

Projekto partneriai:

  1. Asociacija “Viva Sol”, Lietuva (projekto koordinatorė) 
  2. Asociacija "Lystbaekforeningen", Danija 
  3. Islandijos žemės ūkio universitetas, Islandija 
  4. Hanen Viken, Norvegija 
  5. MFR Enclave des Papes, Prancūzija 
  6. Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Kroatija

Projektas finansuojamas pagal ERASMUS+ programos Suaugusiųjų strateginės partnerystės veiklos sritį. 

Kontaktai pasiteiravimui:

Projekto vadovė Lina Gumbrevičienė, info@vivasol.lt

Mokymai "Video kūrimas išmaniuoju įrenginiu"

2021-07-05 Asociacija "Viva Sol" kartu su Danijos informacine platforma apie gyvenimą kaime LandTV.dk liepos 24-25 d. organizuoja mokymus "Video kūrimas išmaniuoju įrenginiu". Registracija info@vivasol.lt 

Mokymai skirti neprofesionaliems naudotojams, norintiems įgyti bazinių žinių apie trumpų video filmukų kūrimą su išmaniaisiais telefonais ir planšetėmis. Video filmukais siekiama padėti plačiau ir įdomiau pristatyti kaimo kultūros paveldą, skatinant turizmą į kaimo vietoves ir kaimo/vietos kultūros paveldo pažinimą. Kaimo kultūros paveldas suprantamas plačiai: tradicijos, menai, amatai, architektūra, gamta, gyvenimo būdas, kt. 

Pirma diena. Filmavimo su išmaniuoju įrenginiu įgūdžiai: kadro fokusavimas, apšvietimas, garsas, priartinimas, kt. Teorija ir praktika (filmavimas Trakų mieste). 

Antra diena. Video filmuko kūrimas iš pirmąją dieną nufilmuotos medžiagos su iMovie (Apple kompiuteriams) ir iMovie Video Editor Plus (Windows vartotojams): teorija ir praktika, video filmukų kūrimas iš pačių dalyvių nufilmuotos medžiagos, muzikos parinkimas, filmuko įkėlimas į YouTube, tiesioginio vaizdo reportažas. 

Mokymai organizuojami pagal Erasmus suaugusiųjų mokymo projektą LEARN THE LIFE. 

Video, sukurtų išmaniuoju įrenginiais, galerija

Mažasis sūrių festivalis Trijų ežerų HUB'e.

Projekto "Learn the Life" metu sukurti video produktai apie vietos kultūros paveldą. 

https://www.facebook.com/HanenViken