Kad kaimas būtų gyvas!


Renginių kalendorius


Susitikimas su Dargužių bendruomene

Data:2021-05-22
15:00

neformalus susitikimas su Dargužių bendruomene užeigos Neformalus susitikimas su Dargužių bendruomene „Sūrininkai Dargužiuose“ (Sūrininkų namai) kieme, Merkio g. 53, kur bus pratęsta diskusija "Kaip Dzūkijos sūrininkai keičia pasaulį: atsakomybė už vietovę, kurioje gyveni" su garbingais svečiais ir kaimo gyventojais. Registracija el. paštu darguzieciai@gmail.com

 Programa.pdf


Grįžti į peržiūrą


Vyksiantys renginiai

2021 09 24 d. 14:30 val. III rūmų 610 aud. seminaras "Agroekologinių ūkininkavimo praktikų taikymas" parodoje "Ką pasėsi", kurią organizuoja Vytauto Didžiojo Universiteto Žemės ūkio akademija.  Seminaro pranešėjai: V. Atkočiūnienė (VDU Žemės ūkio akademija), L. Gumbrevičienė (Asociacija „Viva Sol“), V. Kavaliauskas (MB „Sūrininkų namai Dargužiuose“).

Seminaro anotacija. Žemės ūkio poveikis aplinkai, žmonių sveikatai ir klimato kaitai bei politiniu lygiu aiškiai deklaruotas žaliasis kursas skatina ūkininkus keisti žemės ūkio gamybos modelį. Vienas iš tokių modelių – stiprinti žemės ūkio ekologizaciją, mažinant sąnaudas ir pergalvojant ūkio, gamtos išteklių ir maisto grandinių valdymą, kartu sprendžiant įvairius aplinkos ir visuomenės pokyčius. Perėjimas prie agroekologinių žemės ūkio praktikų atitinka tokį modelį, pagrįstą žemės ūkio ir maisto ekologizavimu ir įvairių suinteresuotų šalių įtraukimu (ūkininkų, tiekimo grandinių, gamtos išteklių valdytojų, maisto vartotojų ir kt.). Be to, toks modelis pasižymi sąmoningu visų dalyvių ketinimu įgyvendinti pokyčius. Seminare bus išryškinami veiksniai, lemiantys perėjimą prie agroekologinių žemės ūkio praktikų, keičiant žemės ūkio gamybos ir maisto vartojimo pasirinkimo metodikas ir vertybes. Bus diskutuojama apie tai, kas galėtų padėti suinteresuotosioms šalims geriau įsitraukti į perėjimą prie agroekologijos, koks yra šalies žemės ūkio ir maisto sistemos pasirengimas, kokią įtaką pokyčiams daro dominuojančios ir besikeičiančios individų ir visuomenės vertybės bei gebėjimai. Atsižvelgdami į įvairius veiksnius ir interesus, aptarsime šio perėjimo sudėtingumą ir poreikį bei galimybes Lietuvoje.

Daugiau apie parodą https://expoacademia.lt/lt-ka-pasesi-ka-pasesi-2021 ą ir jos šviečiamąją programą.Įvykę renginiai

  • 2021 08 14 d. Trijų ežerų HUB kartu VšĮ "Sūrininkų namai" ir Asociacija "Viva Sol" organizavo Mažųjų sūrių festivalį. Renginio akimirkos video filmuke.
  • 2021 07 24-25 d. Asociacijos "Viva Sol" kartu su Danijos informacine platforma apie gyvenimą kaime LandTV.dk  planuoti mokymai "Video kūrimas išmaniuoju įrenginiu" buvo atšaukti dėl karantino reikalavimų atvykstantiems iš Covid-19 užsikrėtimų raudonos zonos, į kurią buvo patekusi ir Danija.
  • 2021 06 14 d. Birželio 16 d. , trečiadienį, 16:00 val. vyko visuotinis Asociacijos “Viva Sol” susirinkimas pe Zoom platformą. Darbotvarkė:

- 2020 m. pajamų ir išlaidų ataskaitos tvirtinimas.
- 2020 m. metinės ataskaitos tvirtinimas.
- 2021 m. pajamų ir išlaidų plano tvirtinimas.
- 2021-2022 m. veiklų plano aptarimas ir tvirtinimas.
- Asociacijos įstatų keitimas: parengto įstatų projekto tvirtinimas.
- Revizoriaus rinkimai (3 metų laikotarpiui): siūloma Rasa Griežė. 
- Narių dalyvavimas įgyvendinant projektus: dalyvavimas mokymuose, išvykose (kai atsidarys galimybės).
- Kiti klausimai: siųskit iš anksto el. paštu info@vivasol.lt 

  • 2021 05 22 d. vyko diskusija-susitikimas Kaip Dzūkijos sūrininkai keičia pasaulį: atsakomybė už vietovę, kurioje gyveni".

Diskusija buvo skirta Sūrininkų namų veiklos dešimtmečiui. Unikalų Dargužių sūrininkų atvejį nagrinėjo ir  įžvalgomis apie smulkių, gamtą tausojančių, ūkių  įtaką, perspektyvą ir trumpųjų maisto tiekimo grandinių svarbą  mikroteritorijos vystymuisi dalinosi VDU ŽŪA prof. dr. Vilma Atkočiūnienė, VU Filosofijos fakulteto dekanas prof. dr. Arūnas Poviliūnas, Baltijos aplinkos forumo vadovas Žymantas Morkvėnas. Dzūkijos kaimų veiklos patirtis  pristatys  Varėnos rajono savivaldybės Dargužių, Krūminių, Puodžių bei Lazdijų rajono Rudaminos, taip pat, Trakų rajono kaimų atstovai.

Buvo keliami klausimai, atvėrę esmines žmonių ir aplinkos sąsajos problemas: kaip ir kodėl kuriasi atsakomybė, atskaitomybė ir įsipareigojimas vietovei, kaip tamprūs socialiniai ryšiai vietos lygiu padeda kurti vietos bendruomenei reikalingas paslaugas, kaip matome save ir aplinką  – esame atskiri individai ar tampriai susiję su gamta. 

Diskusiją moderavo Žemartas Budrys, „Xwhy/Supratimo agentūra“, renginį inicijavo – Asociacija „Viva Sol“, informacinis partneris  – MB „Alytausgidas.lt“.

Diskusija buvo tiesiogiai transliuojama per alytausgidas.lt, Sūrininkų namų, Dargužių bendruomenės bei Asociacijos „Viva Sol“ Facebook paskyras.

Po diskusijos vyko neformalus susitikimas su Dargužių bendruomene sodybos „Sūrininkai Dargužiuose“ (Sūrininkų namai) pievelėje. 

Susitikime su bendruomenei dalyvavo Prezidentė Dalia Grybauskaitė, Dargužiuose vadinama „Sūrininkų namų“ „krikštamote“, nes, pasak, sūrininkų, jos apsilankymas čia 2010-aisiais tapo impulsu holistinei sūrininkų veiklai. Susirinkusiuosius sveikino Žemės ūkio ministras Kęstutis Navickas, Varėnos r. meras Algis Kašėta, kiti svečiai.

Diskusijos nuotraukos.

Diskusijos įrašas

Renginio sodyboje "Sūrininkai Dargužiuose" akimirkos

Programa.pdf (172.89KB)
Programa.pdf (172.89KB)


2021-04-19 Nuotolinis seminaras-diskusija „Agroekologija ir maisto sistemų bei bendruomenių atsparumas“ š.m. balandžio mėn. 19 d. 

Pristatome programą ir pranešimus.

Agroekologija - įvadinis žodis
Agroekologija_Kavaliauskas.pdf (778.15KB)
Agroekologija - įvadinis žodis
Agroekologija_Kavaliauskas.pdf (778.15KB)
Ekolokolizacija ir vietos maisto sistemos
Ekolokalizacija_Atkociuniene.pdf (3.44MB)
Ekolokolizacija ir vietos maisto sistemos
Ekolokalizacija_Atkociuniene.pdf (3.44MB)
UNISECO projektas apie perėjimą prie agroekologinio ūkininkavimo
UNISECO_Jegelevicius.pdf (16.15MB)
UNISECO projektas apie perėjimą prie agroekologinio ūkininkavimo
UNISECO_Jegelevicius.pdf (16.15MB)
Daržovininystės ūkis Heart Made Farm patirtis
Heart made farm_Milkeraityte.pdf (13.53MB)
Daržovininystės ūkis Heart Made Farm patirtis
Heart made farm_Milkeraityte.pdf (13.53MB)