Kad kaimas būtų gyvas!

Projektai

  • In Culture / Erasmus+ programa (2021-2023)
  • Learn the Life / Erasmus+ programa (2019-2022)
  • Short Food Supply Chains in Norden / Nordplus Adult programa (2020-2022)


Vykstančių ir baigtų Asociacijos "Viva Sol" projektų sąrašas

LEARN THE LIFE / ERASMUS+

LEARN THE LIFE / ERASMUS+

Pavadinimas "Kultūros ir paveldo turizmo gebėjimų stiprinimas kaimo bendruomenėse".

Projekto tikslas Pagrindinis projekto tikslas - stiprinti kaimo gyventojų kompetencijas, teikiant kultūros paveldo turizmo paslaugas projekto partnerių šalyse.

Projekto numeris 2019-1-LT01-KA204-060743

Partneriai 1. Asociacija “Viva Sol”, Lietuva (projekto koordinatorius) 2. Asociacija "Lystbaekforeningen", Danija 3. Islandijos žemės ūkio universitetas, Islandija 4. Hanen Viken, Norvegija 5. MFR Enclave des Papes, Prancūzija 6. Ustanova za obrazovanje odraslih Dante, Kroatija

Finansavimo programa ERASMUS+ / Suaugusiųjų strateginė partnerystė

Rezultatai Parengtas mokymo įrankis suaugusiųjų mokymui ir mokymuisi. Atrinkta geroji kultūros paveldo patirtis partnerių šalyse. Parengti mokymui (-si) skirti video filmukai apie kaimo paveldo turizmą.

Tikslinė grupė Suaugusieji, suaugusiųjų edukatoriai

Projekto veiklos Projektu siekiama parengti praktika pagrįstą mokymo įrankį, skirtą suaugusiųjų mokymui ir mokymuisi kultūros paveldo pritaikymui turizmo tikslams; stiprinti suaugusiųjų mokymo apie kultūros paveldo pritaikymą turizmo tikslams komptencijas; stiprinti suaugusiųjų mokymo apie kultūros paveldo pritaikymą turizmo tikslams.

Trukmė 2019.10.01 - 2022.03.30

SHORT FOOD SUPPLY CHAINS / NORPLUS ADULT

SHORT FOOD SUPPLY CHAINS / NORPLUS ADULT

Pavadinimas "Trumpųjų maisto tiekimo grandinių schemos Baltijos ir Šiaurės šalyse"

Finansavimo programa NORDPLUS Adult

Projekto kodas NPAD-2020/10256

Partneriai 1. Asociacija "Viva Sol", Lietuva (projekto koordinatorius) 2. Islandijos žemės ūkio universitetas, Islandija 3. Lystbaekforeningen, Danija 4. Asociacija "Hanen Viken", Norvegija

Tikslinė grupė Suaugusieji, suaugusiųjų švietėjai

Projekto aprašymas Projektu siekiama surengti keturis pažintinius vizitus partnerių šalyse, siekiant susipažinti su įvairiais trumpųjų maisto tiekimo grandinių modeliais. Taipogi, bus parengtas trumpųjų maisto tiekimo sistemų partnerių šalyse pavyzdžių aprašas.

Trukmė 2020.11.01 - 2023.06.30

IN CULTURE / ERASMUS+ Youth

IN CULTURE / ERASMUS+ Youth

Pavadinimas "Jaunimo įtraukimo didinimas per kultūrą"

Projekto numeris 2020-1-LT02-KA227-YOU-007304

Finansavimo programa ERASMUS+ / Jaunimo strateginė partnerystė

Partneriai 1. Asociacija "Viva Sol", Lietuva (projekto koordinatorius) 2. ARD Family Resource Centre, Airija 3. Di Promozione Integrata Per Icittadini in Europe Apice, Italija Agenzia

Projekto veiklos ir rezultatai Projektu siekiama sukurti inovatyvią darbo su jaunimu metodiką, pagrįsta kultūros veiklomis. Sukurta metodika bus išbandyta su jaunimu ir jaunimo darbuotojais dviejų mokymų metu. Metodika bus viešinama trijuose sklaidos renginiuose. Bus surengti trys partnerių tarptautiniai susitikimai.

Projekto aprašymas Projektu siekiama didinti kaimo ir priemiestinių vietovių jaunimo dalyvavimą vietos bendruomenės veikloje ir mažinti kartų skirtumus.

Tikslinė grupė Jaunimas, jaunimo darbuotojai

Trukmė 2021.05.01 - 2023.04.30

Interneto svetainė https://www.apiceue.net/en/2021/07/14/youth-engagement-through-culture-in-culture/

UNISECO / HORIZON 2020

UNISECO / HORIZON 2020

Pavadinimas "Agroekologinių žemės ūkio sistemų tvarumo pažinimas ir gerinimas Europos Sąjungoje"

Numeris 773901

Aprašymas Tai - Europos mokslinių tyrimų projektas, kurio tikslas - plėtoti naujoviškus metodus, padedančius geriau suprasti socioekonominius bei politinius veiksnius ir kliūtis tolesniam agroekologinės praktikos vystymui ir įgyvendinimui ES ūkininkavimo sistemose.

Partneriai Projekto kooridinatorius - Thunen Universitetas, Šveicarija. Projekto partneris Lietuvoje -Baltijos aplinkos forumas. Projekte iš viso dalyvauja 15-a partnerių: 5 universitetai, 7 tyrimo institutai, 3 smulkaus ir vidutinio verslo įmonės, 2 nevyriausybinės organizacijos, 1 ES lygiu ūkininkus vienijanti organizacija. Asociacija "Viva Sol" dalyvavo kaip socialinis partneris

Agroekologinių žinių centras -HUB Platforma apie agroekologijos naudą ir galimybes bei perėjimą prie agroekologijos: kaip įgyvendinti vietos /regiono agroekologinių maisto sistemų strategiją, kaip nacionalinio ir regioninio lygio politika gali skatinti ir remti novatoriškų, agroekologinių strategijų įgyvendinimą. Turinys pateikiamas 13-a kalbų.

Interneto svetainė https://uniseco-project.eu/

Projekto trukmė 2019.05.01 - 2021.04.30