Kad kaimas būtų gyvas!

LT

Nordplus suaugusiųjų srities projektas „Trumposios maisto tiekimo schemos Šiaurės ir Baltijos šalyse“

Projekto tikslas

Skatinti trumpųjų maisto tiekimo grandinių kūrimą kaimo vietovėse ir didinti ūkininkų žinias apie trumpųjų maisto tiekimo grandines Danijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Lietuvoje.

 

Tikslinė grupė
Pagrindiniai dalyviai ūkininkai, norintys susipažinti su trumpųjų maisto tiekimo schemų pavyzdžiais šalyse partnerėse, pritaikyti matytas praktikas savo šalyse ir sukurti bendraminčių ūkininkų tinklą gimtojoje ir partnerių šalyse. 

Projekto rezultatai

- Surengti 4 tarptautiniai pažintiniai vizitai Danijoje, Islandijoje, Lietuvoje ir Norvegijoje.
- Pažintiniuose vizituose dalyvavo 50 dalyvių (28 unikalūs dalyviai).
- Aplankyta 20 trumpųjų maisto tiekimo grandinių praktikų.
- Parengtos 2 rašytinės ataskaitos apie trumpųjų maisto tiekimo grandinių praktiką 4-iose šalyse: trumpųjų tiekimo grandinių partnerių šalyse gerųjų pavyzdžių sąrašas ir išsami ataskaita apie pažintinį vizitą Islandijoje
- Parengti 2 video reportažai apie pažintinius vizitus Lietuvoje ir Islandijoje.

Projekto partneriai

Lystbaekforeningen, Danija
Hanen Viken, Norvergija
University of Agriculture Island, Islandija
Asociacija "Viva Sol", Lietuva (projekto koordinatorius)

EN

Nordplus Adult project "Short Food Supply schemes in Nordic-Baltic"

Project aim

The overall aim of the project is to foster establishment of the short food supply chains in rural areas through improvement of farmers knowledge on short food supply chain examples in Denmark, Iceland, Norway and Lithuania.

 

Target group

The participants of the project, the farmers, will benefit from learning from the short food supply schemes in the partner countries, applying new practices in their home countries and establishing a network of like-minded farmers in home and partner countries.

Project results

- 4 transnational study visits organised in Denmark, Iceland, Lithuania and Norway.
- 50 participants (28 unique ones) took part in the study visits.

- more than 20 short food supply chain practices were visited.
- 2 written reports about short food supply chain practices in 4 partner countries were prepared: List of the best practice cases in partner countries and Detail report about study visit to Iceland.

-  2 videos prepared about study visits in Lithuania and Iceland.

 

Project partners:
Lystbaekforeningen, Denmark
Hanen Viken, Norway
University of Agriculture Island, Ireland
Asociacija "Viva Sol", Lithuania (project coordinator) 

Foto reportažai iš pažintinių vizitų/Photo reportages from the study visits